Konsolidacja kredytów jest połączeniem posiadanych przez klienta różnych zobowiązań finansowych w jeden kredyt. Bank, który proponuje ten produkt spłaca zadłużenie kredytobiorcy, przez co ten podpisuje nowe zobowiązanie z danym bankiem i reguluje tylko jeden kredyt. Oferowane są zarówno kredyty konsolidacyjne gotówkowe jak i kredyty konsolidacyjne hipoteczne. Choć produkt ten w ostatnich latach stał się bardzo popularny, nie wszystkie banki przystały na tego typu rozwiązanie. Jednak te największe instytucje promuje różne sposoby konsolidacji, oparte na często bardzo atrakcyjnych warunkach.

Główne zalety kredyty konsolidacyjnego

Grafika przedstawiająca dwoje ludzi łączących puzzle
Jedna rata zamiast wielu to to najważniejsza zaleta konsolidacji zadłużenia

Konsolidacja zadłużenia jest kołem ratunkowym dla osób „zanurzonych” w różnych kredytach i pożyczkach, które muszą regulować kilka rat miesięcznie. Zatem podstawowym plusem umowy konsolidacyjnej jest zastąpienie kilku comiesięcznych rat w jedną. W ten sposób kredytobiorcy zmniejszają ryzyko przypadkowego pominięcia spłaty jednego z posiadanych zobowiązań finansowych. Ustalają bowiem jeden termin zwrotu raty i nie muszą pamiętać o kolejnych.
Drugą bardzo ważną zaletą jest niższy koszt utrzymania kredytu. Osoby zainteresowane rozwiązaniem konsolidacyjnym będą spłacać mniejszą ratę w porównaniu do sumy rat, jakie dotychczas płacili. Wiąże się to z odpowiednio wydłużonym okresem kredytowania, który jest jednocześnie korzyścią dla samych kredytobiorców. Mając odpowiednio wydłużony termin spłaty, mogą oni odpowiednio zmniejszyć i dopasować do swoich aktualnych wydatków wysokość raty kredytu. Podsumowując zatem głównymi zaletami kredytu konsolidacyjnego są:

  • możliwość spłaty jednej raty miesięcznie
  • wysokość raty niższa od sumy rat wynikających z posiadanych zobowiązań
  • dłuższy okres kredytowania

Warto pamiętać

Kredyt konsolidacyjny to nowe zobowiązanie finansowe. Jego zadaniem nie jest wyzerowanie długów kredytobiorcy. Wręcz przeciwnie, długi nie znikną, tylko łatwiej będzie je spłacać. Jednak warto pamiętać o tym, że dłuży czas spłaty kredytu może wiązać się w przyszłości z utratą płynności finansowej, jeżeli nie będziemy odpowiednio dbali o swoje finanse. Nie łudźmy się też, że banki swoją dobrodusznością nie obciąża nas żadnymi opłatami za konsolidację zadłużenia. Jest on tak wkalkulowana w koszty, że sam kredyt ma się opłacać. Banki chcą zarobić na swoich potencjalnych klientach, więc i tak zwrócimy w nadwyżce to, co otrzymaliśmy. Nie mniej jednak zalety konsolidacji zdecydowanie przeważają nad jej wadami. A mądre gospodarowanie pieniędzmi na pewne pomorze w uregulowaniu posiadanego kredytu konsolidacyjnego.