Kredyt konsolidacyjny to nowe zobowiązanie finansowe i podobnie jak w przypadku typowego kredytu w banku każdy konsument musi spełnić pewne warunki by się o niego ubiegać. Każdy bank posiada swoją własną listę oczekiwań wobec klientów, choć tak naprawdę pokrywają się one ze sobą. Przedstawiamy najważniejsze cechy, jakie powinien posiadać potencjalny kredytobiorca.

Pozytywna historia kredytowa

Banki dokładnie weryfikują klientów w bazach Biura Informacji Gospodarczej i Biura Informacji Kredytowej. Nie oferują takich produktów jak kredyt konsolidacyjny ze złą historią kredytową. Negatywny wpis w BIK lub BIG przekreśla szansę na uzyskanie środków. Dzieje się tak po to by bank nie ponosił ryzyka kredytowego. Bowiem jest instytucją, która pożycza nam znaczną kwotę na spłatę zobowiązań finansowych, a jedynie rzetelni dłużnicy mogą się wywiązać ze spłaty swojego kredytu. Dlatego negatywne wpisy do baz oznaczają brak możliwość ubiegania się o konsolidację zadłużenia.

Kredyt konsolidacyjny bez zdolności kredytowej?

Podobnie jak w przypadku analizowania wiarygodności kredytowej, tak i podczas badania zdolności wykluczane są te osoby, które takowej nie posiadają. Zdolność kredytowa to podstawowy warunek ubiegania się o konsolidację zadłużenia. Bank musi mieć pewność, że dany kredytobiorca będzie miała odpowiednią zdolność do spłaty udzielonego zobowiązania finansowego. Stąd podczas aplikowania niezbędne są dokumenty potwierdzające źródło oraz wysokość dochodu. Czasem, gdy kredytobiorca ubiega się o kwotę, która okazuje się zbyt wysoka w stosunku do jego zdolności kredytowej, bank może zaproponować niższą sumę. Do wyliczenia zdolności kredytowej brane są pod uwagę także miesięczne wydatki danego wnioskodawcy oraz kwota na jaką opiewają wszystkie kredyty, jakie ma on zamiar konsolidować.

Regularna spłata kredytów i pożyczek, które będą podlegać konsolidacji

Bank wymaga od swoich klientów przedstawienia odpowiednich zaświadczeń o dokonanych wpłatach z tytułu posiadanych zobowiązań finansowych. Bowiem tylko te osoby, które dokonują regularnego zwrotu rat za kredytu lub pożyczki mogą starać się o ich konsolidację. Jeśli nie radzą sobie natomiast ze zwrotem comiesięcznych rat, bank nie udzieli zgody na przyznanie kredytu konsolidacyjnego. Dzieje się tak dlatego, że konsolidacja jest formą kredytu od danego banku, który musi uregulować w zamian na spłatę posiadanego przez nas zadłużenia. Bank nie przystąpi do tej procedury, jeśli nie będzie miał pewności, że dany klient był w stanie terminowo uregulować swoje zobowiązania finansowe.

Napis na tablicy zrobiony kredą: sukces
Dobra historia oraz zdolność kredytowa zagwarantują sukces w uzyskanie kredytu konsolidacyjnego

Jeśli chcesz ubiegać się o kredyt konsolidacyjny, musisz

  • posiadać pozytywną historię kredytową w bazach informacji kredytowej i gospodarczej,
  • mieć odpowiednią zdolność kredytową,
  • terminową spłacać swoje kredytu lub pożyczki, które będą podlegały konsolidacji.