Podobnie jak w przypadku każdego rodzaju zobowiązania finansowe, czy to pożyczki czy kredytu, tak i konsolidacja zadłużenia kosztuje. Banki oferując nam ten produkt, muszą na swoich klientach zarobić by było to opłacalne. Zatem proponując nam połączenie różnych zobowiązań finansowych w jeden kredyt, wplatają koszty całego przedsięwzięcia tak by nadal było ono cenowo atrakcyjne. Na co tak naprawdę zwrócić uwagę i jak nie dać się zwieźć oprocentowaniem?

Oprocentowanie kredytu konsolidacyjnego

Podczas czytania ofert kredytów niejednokrotnie zapewne spotkaliśmy się z określeniami Roczna Rzeczywista Stopa Oprocentowania (RRSO) czy stała bądź nominalna stopa procentowa. Jedne wartości są wyższe od drugich, ale banki reklamują daną usługę jako bardzo tanią i opłacalną. Jak sięw tym połapać?
Roczna Rzeczywista Stopa Oprocentowania czyli popularne RRSO jest najważniejszym wskaźnikiem, który oddaje całkowite koszty, jakie ponosi konsument zaciągając kredyt w danej instytucji bankowej. Pod określeniem „całkowity” kryje się opłata przygotowawcza, prowizja, dodatkowe koszty oraz odsetki. Ponadto RRSO to parametr, który uwzględnia zmienność cen. Jest zatem najbardziej wiarygodnym a tym samym mówiącym nam najwięcej o samym kredycie wskaźnikiem oprocentowania. Na szczęście dzięki ogólnodostępnym narzędziom internetowym możemy samodzielnie wyliczyć RRSO.

Kostki do gry
Oprocentowani kredytu konsolidacyjnego nie zawsze jest tak proste i zrozumiałe jak byśmy tego chcieli

Banki nie zawsze będą chętnie podawały jego wartość, gdyż wolą pochwalić się innymi i bardziej atrakcyjnymi parametrami. Nic tak bowiem nie przyciąga klientów jak hasło reklamowe niskie oprocentowanie.
W tym wypadku instytucje bankowe powołują się na korzystne nominalne oprocentowanie kredytu. Jednak w odróżnieniu oo RRSO nominalna stopa procentowa nie odzwierciedla całkowitego kosztu kredytu (prowizji oraz innych opłat) a jedynie koszt kapitału. Jest tylko swego rodzaju umownym ustalonym oprocentowaniem, który nie uwzględnia wzrostu cen (inflacji). Może być stała lub zmienna, choć ta pierwsza zwykle częściej dotyczy lokat niż kredytów (np. posiadanych depozytów). Zmienna zaś oznacza, że stopa odsetek kredytu może ulegać podwyższeniu lub obniżeniu podczas okresu ich spłaty. Przy czym stała stopa procentowa nie zawsze jest równoznaczna z niższymi kosztami zobowiązania kredytowego. Dla kredytów konsolidacyjnych hipotecznych częściej stosuje się stopę procentową zmienną.

Marża banku

Przy wyznaczaniu zmiennej stopy procentowej bierze się pod uwagę wartość marży kredytu oraz stawkę referencyjną. By ją wyliczyć należy odjąć od tej pierwszej stopę bazową (stawkę referencyjną, np. WIBOR). Marża kredytowa banku odpowiada różnicy między oprocentowaniem samego kredytu a rynkową stopą procentową i jest niczym innym jak zyskiem banku, który wynika ze spłaty zobowiązania finansowego przez klienta. Jest czynnikiem niezmiennym przez cały okres spłaty długu i im jest wyższa tym oczywiście wyższe są koszty kredytu. Stosowany przy kredytach wskaźnik WIBOR stanowi referencyjną wysokość oprocentowania (= średnia arytmetyczna z tej wysokości, którą podają największe banki działające w Polsce) kredytów na rynku polskim.

Podczas planowania kredytu konsolidacyjnego należy zatem przede wszystkim zwrócić uwagę na wartość parametru RRSO, która często podawana jest dla reprezentatywnego przykładu. Ponadto istotnym wskaźnikiem jest także marża kredytowa, która zbyt wysoka oznacza odpowiednio wyższy koszt kredytu konsolidacyjnego hipotecznego.