Kobieta opiera się na biurku z kubkiem

Tylko do końca 2019 roku WIBOR podawany na podstawie deklaracji banków pozostanie na starych zasadach. Od przyszłego roku jednak by spełnić unijne normy oraz wykluczyć ewentualne manipulowanie tym wskaźnikiem, zostanie wprowadzony nowy systemem ustalania stawek referencyjnych. Mają się one opierać na faktycznych transakcjach. W jaki sposób wpłynie to na kredytobiorców?

Co to jest WIBOR?

WIBOR jest skrótem od Warsaw Interbank Offered Rate czyli referencyjnej wysokości oprocentowania kredytów. Nie stanowi oprocentowania zobowiązań finansowych, jakie zaciągają w banku jego klienci lecz wyznaczany jest dla kredytów udzielanych pomiędzy bankami. Bowiem instytucje te pożyczają pieniądze także pomiędzy sobą. Oczywiście podobnie jak w przypadku tradycyjnych kredytów tak i tu obejmuje on określony czas spłaty. Najczęściej okres ten trwa 3 lub 6 miesięcy. Wówczas stosuje się odpowiedni skrót WIBOR 3M lub WIBOR 6M. Wartość WIBOR, czyli wielkość oprocentowania kredytów, jakie mogą udzielić między sobą największe banki w Polsce, podawana jest przez największe banki w Polsce każdego dnia roboczego o godzinie 11:00. Przykładowo, jeżeli w danym dniu WIBOR (6M) wynosi 1,5% to właśnie taką wysokość odsetek bank pożyczkobiorca winien zwrócić bankowi pożyczkodawcy w ciągu 3 miesięcy. Wartość WIBOR zależy od płynności pieniądza czyli im więcej środków finansowych posiadają banki, tym mniej pieniędzy między sobą pożyczają zatem WIBOR maleje. W odwrotnym przypadku, przy większej liczbie transakcji pieniężnych pomiędzy bankami, WIBOR będzie odpowiednio wyższy.

WIBOR a kredyty udzielane konsumentom

Bank, który pożycza pieniądze od innej instytucji bankowej, musi zwrócić odsetki. By tą stratę sobie w jakiś sposób odbić tą samą cenę pieniądza ustalają dla transakcji z klientami. Przy założeniu, że WIBOR równy jest 1,5% to tyle samo będzie wynosiło oprocentowanie oferowanego przez bank kredytu. Z kolei marża naliczana do zobowiązania finansowego pozwala dodatkowo bankom zarobić.

Nowy WIBOR

WIBOR jest powszechnie stosowany w gospodarce dlatego powinien prezentować rzeczywistą cenę pieniądza na rynku. Większość banków w Polsce stosuje WIBRO na 3 lub 6 miesięcy przy czym wartości tego wskaźnika nie dotyczą transakcji, które mają być w istocie zawarte tylko bankowych deklaracji. W rzeczywistości pożyczki pomiędzy instytucjami bankowymi to pożyczki na jedną noc. Nowi WIBOR musi się odnosić to faktycznych transakcji pieniężnych nie zaś tych deklarowanych. Prace nad wprowadzeniem nowego systemu naliczania stawek WIBOR trwają, lecz na razie nie ma zgodności pomiędzy Narodowym Bankiem Polski a spółką GPW Benchmark, która zajmuje się opracowaniem nowego WIBOR-u. Natomiast same banki dezaprobują pomysł NBP by WIBOR wyznaczać na podstawie oprocentowania depozytów, jakie te otrzymują od instytucji i firm finansowych. Jeśli nowy system WIBOR nie zostanie wprowadzony od stycznia 2020 rok rynek finansowych w Polsce czeka potężna zawierucha. Z pewnością będzie to dotyczyć także kredytobiorców, którzy skonsolidowali swoje zobowiązania finansowe. Obecnie kredyty konsolidacyjne hipoteczne są oprocentowane według obecnego naliczania WIBOR, o czym możemy dowiedzieć się z portalu https://konsolidacyjnyekspert.pl. Brak uzgodnionych podstaw wyznaczania nowego WIBOR z pewnością odbije się także na tego rodzaju zobowiązaniach finansowych.

Dodaj komentarz