Monety ułożone w stos oglądane przez lupę

Zwiększenie szansy na otrzymanie kredytu lub pożyczki w banku bądź innej instytucji finansowej jest możliwe dzięki odpowiednim jego zabezpieczeniu. Krok ten podejmuje się aby zapewnić pożyczkodawcy zwrot środków, które zostały przyznana w formie kredytu lub pożyczki. W ten sposób ryzyko kredytowe, jakie ponosi bank, zdecydowanie obniża się, ponieważ kredy z zabezpieczeniem umożliwia odzyskania należności w razie nieuregulowania zobowiązania finansowego przez potencjalnego klienta. Z drugiej strony, należy liczyć się z tym, że to co określane jest jako zabezpieczenie kredytu, to przede wszystkim zdolność kredytowa pożyczkobiorcy. Bowiem stanowi ona podstawowy czynnik umożliwiający bankowi obliczenie czy konsumenta będzie stać na spłatę rat kredytu.

Rodzaje zabezpieczenia kredytów i pożyczek

Formy zabezpieczeń kredytu możemy podzielić na płynne oraz rzeczowe. Te pierwsze skupiają w sobie różnego rodzaju gwarancje, poręczenia bankowe oraz awale a także cesje należności. Awalem zostaje osoba, która przejmuje odpowiedzialność za dług kredytobiorcy podpisanego na wekslu. Zaś mianem cesji określa się dobrowolne ustąpienie praw do majątku na rzecz osoby trzeciej czyli cesjonariusza. Zabezpieczenia rzeczowe są bardziej nam znane, gdyż zalicz się do nich przede wszystkim hipotekę. Posiadanie hipoteki na daną nieruchomość przez wpis do ksiąg wieczystych daje prawo do dochodzenia roszczeń do owej nieruchomości przez pożyczkobiorcę (np. bank).

Kobieta z rozłożonymi ramionami stoi na łące
Kredyty pod zastaw dostępne są w każdej chwili

Kredyty i pożyczki pod zastaw nieruchomości

Nieco odmienną, choć działającą na podobnych zasadach jak kredyt hipoteczny formą zobowiązania finansowego jest kredyt pod zastaw nieruchomości. Albowiem, decydując się na pożyczanie pieniędzy zastawiamy daną nieruchomość, której jesteśmy właścicielem w formie wpisu do księgi wieczystej, przez który wierzyciel ma prawo do dochodzenia roszczenia. Oferowane są przez rożne instytucje spoza sektora bankowego i budzą wśród społeczeństwa mieszane uczucia. Gdyż wiele podmiotów udzielających pożyczki pod zastaw to osoby prywatne, ogłaszające się na różnych portalach społecznościowych.

Rzetelna i pewna firma udzielająca pożyczek pod zastaw – inwestum.com.pl

Wykonaliśmy mały research firm udzielających prywatne pożyczki pod zastaw nieruchomości i wyłoniliśmy jedyną, która w naszej opinii jest najlepszą w swoim fachu. To grupa inwestycyjna Safe House z siedzibą w Warszawie i Częstochowie, która proponuje zarówno pożyczki pod zastaw nieruchomości, jak i działki czy też pojazdów. Swoją działalność prowadzi w wielu miastach Polski (dawne miast wojewódzkie). Pożyczki pod zastaw nieruchomości cechują się:

  • niską miesięczną ratą pożyczki
  • możliwością uzyskania do 40% wartości danej nieruchomości
  • brakiem obowiązku wymeldowania oraz nieprzywłaszczeniem nieruchomości
  • możliwością załatwienia całej procedury pożyczkowej online

Grupa Inwestycyjna Safe House to doświadczona, prowadząca swoją działalność od ponad 20 lat, firma finansowa, która od 2017 roku ma do zaoferowania również pożyczki pod zastaw auta. Swoje usługi kieruje zarówno do klientów indywidualnych jak i przedsiębiorców a także rolników.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani produktem grupy Safe House należy przygotować następujące dokumenty:

  • akt notarialny i wypis z księgi wieczystej
  • zaświadczenie o braku zaległości w opłatach za mieszkanie lub dom
  • zdjęcia obiektu z zewnątrz i wewnątrz
  • zaświadczenie o liczbie zameldowanych osób
  • dla darowizn lub spadków – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o opłaceniu podatku od darowizn i spadków

Graficzny obraz domuPożyczki pod zastaw nieruchomości inwestum.com.pl
Grupa Inwestycyjna SAFE HOUSE
telefon: 535 43 44 65
mail: biuro@inwestum.com.pl
godziny pracy: poniedziałek – piątek od 9:00 do 20:00, sooboty od 10:00 do 15:00

Dodaj komentarz